10 زیر شاخه بسیار مهم و پولسازِ حسابداری

1400/3/30

حسابداری جزو اجزای ضروری هر سازمانی است. حسابدار موفق در کسب و کار می تواند سرمایه گذاران جدیدی را به خود جلب کند، بودجه شما را گسترش دهد، مشتریانی جدید بیاورد و حقوق و مزایای کارمندان فعلی را افزایش دهد. با این حال، همه روش های حسابداری برای همه مشاغل و صنایع مناسب نیستند. اگر شما در حال کار در حوزه حسابداری هستید، لازم است انواع مختلفی از حسابداری را که می توانید با توجه به صنعت اجرا کنید، بدانید.

در این مقاله و مقاله آینده، موسسه تیوان تراز به چرایی اهمیت حسابداری، انواع مختلف حسابداری موجود و گزینه های شغلی برای افراد حرفه ای علاقه مند به حسابداری می پردازد.

چرا حسابداری مهم است؟

حسابداری عاملی تعیین کننده در رابطه با سلامت مالی یک تجارت است. ثبت و ردیابی داده های مالی یک سازمان می تواند به شما در یافتن جریان وجوه نقد، درآمد و هزینه های یک شرکت کمک کند. کلیه این اطلاعات را می توان در اختیار ذینفعانی قرار داد که تأثیر مستقیمی بر عملکرد تجاری دارند. هرچه اطلاعات مالی بیشتری در مورد سلامت مالی شرکت خود داشته باشید، موقعیت بهتری برای تصمیم گیری در مورد آینده شرکت خود دارید.

حسابداری

انواع حسابداری

حسابداران بسته به علایق شغلی و اهدافشان می توانند در انواع مختلف حسابداری تخصص داشته باشند. در اینجا 10 نوع رایج حسابداری با توضیح مختصر بیان می شود:

 1. حسابداری مالی

حسابداری مالی فرآیند تدوین گزارش های مالی برای مصارف خارجی است. حسابداران مالی با همکاران و مدیران خود کار می کنند تا نحوه سودآوری یک شرکت را استراتژی دهند. همچنین، آنها علاوه بر اطمینان از پیروی از رویه های داخلی و ظاهر شدن کلیه فعالیت های مالی در صورت های مالی مربوط، کلیه فعالیت های مالی ثبت شده در یک دفتر را ردیابی می کنند.

اگر شرکت در خارج از کشور فعالیت کند ، آنها باید اصول حسابداری عمومی پذیرفته شده برای مشاغل ایران و استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی را رعایت کنند. به طور کلی، حسابداران مالی باید توجه زیادی به جزئیات داشته باشند تا وضعیت مالی فعلی را به منابع خارجی منتقل کنند.

Financial-accounting

 1. حسابداری مدیریتی

این نوع اسناد حسابداری، نظارت و کمک به برنامه ریزی مالی یک سازمان را انجام می دهد. مستندات آنها معمولاً برای ذینفعان داخلی است تا عموم. یک حسابدار مدیریت باید در انتقال اطلاعات محرمانه و به کسی احتیاط کند. آنها با مدیران خود در جهت تجزیه و تحلیل و ایجاد بودجه ای برای تأمین نیازهای اهداف کوتاه مدت و بلند مدت سازمان همکاری می کنند.

 1. حسابداری هزینه

حسابداری هزینه را می توان به عنوان زیرمجموعه حسابداری مدیریتی در نظر گرفت. حسابداران هزینه مستند سازی، ارائه و بررسی هزینه های تولید را بر عهده دارند. آنها بر تمام هزینه های متغیر و ثابت نظارت می کنند تا ببینند آیا تولید با هزینه تولید محصول همخوانی دارد یا خیر. آنها همچنین با مدیران همکاری می کنند تا بر اساس پیش بینی مالی و پیشرفت تولید در مورد تصمیمات آینده تصمیم بگیرند.

 1. حسابرسی

حسابرسی داخلی و خارجی در گروه حسابداری عمومی قرار می گیرد. حسابرسی خارجی عملکرد یک شرکت است که صورت های مالی را برای بازخورد مالی به شخص ثالث ارائه می دهد. در این حالت، شخص ثالث منبع قابل اعتمادی در توصیف این است که صورت مالی شرکت نمایندگی GAAP است.

حسابرسی داخلی اثر بخشی فرایندهای حسابداری داخلی را تعیین می کند. یک حسابرس داخلی می تواند مسئولیت های بخش کارمندان، سیاست های مدیریت و روش های تأیید پروژه های مرتبط را بررسی کند. در عوض، آنها بازخورد مفیدی ارائه می دهند که می تواند به یک شرکت در سودآوری و کارآیی بیشتر کمک کند.

حسابداری جزو اجزای ضروری هر سازمانی است. حسابدار موفق در کسب و کار می تواند سرمایه گذاران جدیدی را به خود جلب کند، بودجه شما را گسترش دهد، مشتریانی جدید بیاورد و حقوق و مزایای کارمندان فعلی را افزایش دهد. با این حال، همه روش های حسابداری برای همه مشاغل و صنایع مناسب نیستند. اگر شما در حال کار در حوزه حسابداری هستید، لازم است انواع مختلفی از حسابداری را که می توانید با توجه به صنعت اجرا کنید، بدانید. در این مقاله و مقاله آینده، تیوان به چرایی اهمیت حسابداری، انواع مختلف حسابداری موجود و گزینه های شغلی برای افراد حرفه ای علاقه مند به حسابداری می پردازد. چرا حسابداری مهم است؟ حسابداری عاملی تعیین کننده در رابطه با سلامت مالی یک تجارت است. ثبت و ردیابی داده های مالی یک سازمان می تواند به شما در یافتن جریان وجوه نقد، درآمد و هزینه های یک شرکت کمک کند. کلیه این اطلاعات را می توان در اختیار ذینفعانی قرار داد که تأثیر مستقیمی بر عملکرد تجاری دارند. هرچه اطلاعات مالی بیشتری در مورد سلامت مالی شرکت خود داشته باشید، موقعیت بهتری برای تصمیم گیری در مورد آینده شرکت خود دارید.   انواع حسابداری حسابداران بسته به علایق شغلی و اهدافشان می توانند در انواع مختلف حسابداری تخصص داشته باشند. در اینجا 10 نوع رایج حسابداری با توضیح مختصر بیان می شود: حسابداری مالی حسابداری مالی فرآیند تدوین گزارش های مالی برای مصارف خارجی است. حسابداران مالی با همکاران و مدیران خود کار می کنند تا نحوه سودآوری یک شرکت را استراتژی دهند. همچنین، آنها علاوه بر اطمینان از پیروی از رویه های داخلی و ظاهر شدن کلیه فعالیت های مالی در صورت های مالی مربوط، کلیه فعالیت های مالی ثبت شده در یک دفتر را ردیابی می کنند. اگر شرکت در خارج از کشور فعالیت کند ، آنها باید اصول حسابداری عمومی پذیرفته شده برای مشاغل ایران و استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی را رعایت کنند. به طور کلی، حسابداران مالی باید توجه زیادی به جزئیات داشته باشند تا وضعیت مالی فعلی را به منابع خارجی منتقل کنند.   حسابداری مدیریتی این نوع اسناد حسابداری، نظارت و کمک به برنامه ریزی مالی یک سازمان را انجام می دهد. مستندات آنها معمولاً برای ذینفعان داخلی است تا عموم. یک حسابدار مدیریت باید در انتقال اطلاعات محرمانه و به کسی احتیاط کند. آنها با مدیران خود در جهت تجزیه و تحلیل و ایجاد بودجه ای برای تأمین نیازهای اهداف کوتاه مدت و بلند مدت سازمان همکاری می کنند. حسابداری هزینه حسابداری هزینه را می توان به عنوان زیرمجموعه حسابداری مدیریتی در نظر گرفت. حسابداران هزینه مستند سازی، ارائه و بررسی هزینه های تولید را بر عهده دارند. آنها بر تمام هزینه های متغیر و ثابت نظارت می کنند تا ببینند آیا تولید با هزینه تولید محصول همخوانی دارد یا خیر. آنها همچنین با مدیران همکاری می کنند تا بر اساس پیش بینی مالی و پیشرفت تولید در مورد تصمیمات آینده تصمیم بگیرند. حسابرسی حسابرسی داخلی و خارجی در گروه حسابداری عمومی قرار می گیرد. حسابرسی خارجی عملکرد یک شرکت است که صورت های مالی را برای بازخورد مالی به شخص ثالث ارائه می دهد. در این حالت، شخص ثالث منبع قابل اعتمادی در توصیف این است که صورت مالی شرکت نمایندگی GAAP است. حسابرسی داخلی اثر بخشی فرایندهای حسابداری داخلی را تعیین می کند. یک حسابرس داخلی می تواند مسئولیت های بخش کارمندان، سیاست های مدیریت و روش های تأیید پروژه های مرتبط را بررسی کند. در عوض، آنها بازخورد مفیدی ارائه می دهند که می تواند به یک شرکت در سودآوری و کارآیی بیشتر کمک کند. حسابداری مالیاتی حسابداران مالیاتی به کسب و کارها کمک می کنند تا هر ساله هنگام ارائه پرونده، از کد مالیات سالانه پیروی کنند. آنها همچنین به شرکت ها در برنامه ریزی برای اظهارنامه های مالیاتی آینده کمک می کنند، مانند اجتناب از برخی از بارهای مالیاتی و درک پیامدهای تصمیمات خاص مالیاتی. معمولاً سازمان های بزرگ یک حسابدار مالیاتی استخدام می کنند تا از پیچیدگی سوابق مالی استفاده کند. سیستم های اطلاعاتی حسابداری سیستم های اطلاعاتی حسابداری یا AIS، بهبود رویه های موفق حسابداری را مدیریت می کنند. کارکنان شاغل در این زمینه در مورد بهترین زمان برای نصب فن آوری به روز شده و نظارت بر پیشرفت سیستم های موجود تصمیم می گیرند که آیا افزایش بهره وری در یک بازه زمانی مشخص وجود دارد. آنها می توانند همراه با بخش فناوری اطلاعات تصمیماتی را برای القای تداوم فرآیندهای فناوری اتخاذ كنند. حسابداری امانت داری امانتداری حسابداری روشی است که به یک فرد اعتماد می کند تا حساب های مالی را اداره کند. آنها موظفند به نمایندگی از مشتریان خود برای حساب های مرتبط با املاک و مستغلات، صندوق های امانی، سرمایه گذاری ها و سایر خدمات خدمت کنند. همچنین، آنها باید هر سال یک بار اطلاعات مالی مربوطه را به مشتریان خود بدهند، که شامل خلاصه ای از تمام حساب ها، برنامه های دریافتی، سود، زیان و دارایی هایی که در اختیار دارند. حسابداری پزشکی قانونی حسابداری پزشکی به حسابداران نیاز دارد که اطلاعات مالی شرکت را در صورت عدم وجود برخی اطلاعات یا بازنگری در آنها، پیکربندی مجدد کنند. هدف از حسابداری قانونی جمع آوری تمام اسناد موجود و ثبت دقیق و جامع کلیه معاملات اعتباری، بدهی و نقدی در صورت های مالی است. این متخصصان غالباً در پرونده های حقوقی شامل کلاهبرداری، ادعا و اختلافات کار می کنند. حسابداری عمومی حسابداری عمومی به مشاغلی گفته می شود که مشاوره حسابداری را بر اساس نیاز مشتری ارائه می دهند. آنها می توانند در حسابرسی کار کنند، در اظهارنامه مالیاتی کمک کنند، در مورد روش های متناسب با نصب فن آوری یا برنامه های رایانه ای مشورت کنند و مشاوره حقوقی ارائه دهند. حسابداری دولتی حسابداران دولت برنامه ریزی مالی و تخصیص منابع را به ادارات درون دولت محلی، ایالتی یا فدرال(در خارج از ایران) مدیریت می کنند. این نوع حسابداری دارای استانداردهایی است که باید مطابق با استاندارد استانداردهای حسابداری دولتی باشد که مسئول توسعه روش های حسابداری سازگار برای دولت های محلی و ایالتی است. آنها همچنین بودجه دولت را کنترل کرده و بودجه را به طور مناسب تخصیص می دهند.

 1. حسابداری مالیاتی

حسابداران مالیاتی به کسب و کارها کمک می کنند تا هر ساله هنگام ارائه پرونده، از کد مالیات سالانه پیروی کنند. آنها همچنین به شرکت ها در برنامه ریزی برای اظهارنامه های مالیاتی آینده کمک می کنند، مانند اجتناب از برخی از بارهای مالیاتی و درک پیامدهای تصمیمات خاص مالیاتی. معمولاً سازمان های بزرگ یک حسابدار مالیاتی استخدام می کنند تا از پیچیدگی سوابق مالی استفاده کند.

 1. سیستم های اطلاعاتی حسابداری

سیستم های اطلاعاتی حسابداری یا AIS، بهبود رویه های موفق حسابداری را مدیریت می کنند. کارکنان شاغل در این زمینه در مورد بهترین زمان برای نصب فن آوری به روز شده و نظارت بر پیشرفت سیستم های موجود تصمیم می گیرند که آیا افزایش بهره وری در یک بازه زمانی مشخص وجود دارد. آنها می توانند همراه با بخش فناوری اطلاعات تصمیماتی را برای القای تداوم فرآیندهای فناوری اتخاذ كنند.

 1. حسابداری امانت داری

امانتداری حسابداری روشی است که به یک فرد اعتماد می کند تا حساب های مالی را اداره کند. آنها موظفند به نمایندگی از مشتریان خود برای حساب های مرتبط با املاک و مستغلات، صندوق های امانی، سرمایه گذاری ها و سایر خدمات خدمت کنند. همچنین، آنها باید هر سال یک بار اطلاعات مالی مربوطه را به مشتریان خود بدهند، که شامل خلاصه ای از تمام حساب ها، برنامه های دریافتی، سود، زیان و دارایی هایی که در اختیار دارند.

 1. حسابداری قانونی

حسابداری پزشکی به حسابداران نیاز دارد که اطلاعات مالی شرکت را در صورت عدم وجود برخی اطلاعات یا بازنگری در آنها، پیکربندی مجدد کنند. هدف از حسابداری قانونی جمع آوری تمام اسناد موجود و ثبت دقیق و جامع کلیه معاملات اعتباری، بدهی و نقدی در صورت های مالی است. این متخصصان غالباً در پرونده های حقوقی شامل کلاهبرداری، ادعا و اختلافات کار می کنند.

حسابدار قانونی

 1. حسابداری عمومی

حسابداری عمومی به مشاغلی گفته می شود که مشاوره حسابداری را بر اساس نیاز مشتری ارائه می دهند. آنها می توانند در حسابرسی کار کنند، در اظهارنامه مالیاتی کمک کنند، در مورد روش های متناسب با نصب فن آوری یا برنامه های رایانه ای مشورت کنند و مشاوره حقوقی ارائه دهند.

 1. حسابداری دولتی

حسابداران دولت برنامه ریزی مالی و تخصیص منابع را به ادارات درون دولت محلی، ایالتی یا فدرال(در خارج از ایران) مدیریت می کنند. این نوع حسابداری دارای استانداردهایی است که باید مطابق با استاندارد استانداردهای حسابداری دولتی باشد که مسئول توسعه روش های حسابداری سازگار برای دولت های محلی و ایالتی است. آنها همچنین بودجه دولت را کنترل کرده و بودجه را به طور مناسب تخصیص می دهند.