معرفی فیلم و کتاب 

مجموعه تیوان تراز ناب موسسه حسابداری در غرب تهران به جهت ارتقاع سطح علمی شما همراهان عزیز تصمیم به معرفی فیلم و کتاب های تخصصی در حیطه مالیات، حسابداری، مالی و ... گرفته است.

مطالعه کتاب

 

از جمله کتاب های تخصصی در شاخه مالیاتی می توان به کتاب قوانین و مقررات مالیاتی استاد احمد آخوندی اشاره کرد زیرا که مسیر پیش رو را هموار خواهد ساخت و در بازار کار بسیار مورد استفاده قرار می گیرد هم چنین می تواند نقش چراغ راه را برای شما ایفا کند. این کتاب کمک بسزایی به افراد فعال در حوزه مالیاتی و مالی می کند.