رسانه آموزشي وسيله يا عاملي است كه آموزش از بواسطه آن برای فراگير هر گونه علم ارائه مي شود. یعنی توسط آنها يك پيام آموزشي منتقل مي شود. این وسیله یا عامل می تواند تلویزیون، رادیو، نرم افزار های اجتماعی و یا حتی معلم باشد. اگر از رسانه مناسبی جهت آموزش استفاده شود این روش باعث تسهیل یادگیری در افراد می شود.

از جهت دیگر رسانه های آموزشی هر گونه وسیله ارتباطی بین معلم و یادگیرنده است که امکان تعامل و بازخورد بین دو طرف را فراهم می آورد .هالورسون (1992) رسانه های آموزشی را به عنوان مواردی که در کلاس درس برای کمک به آموزش و آموزش استفاده می شود تعریف می کند.

انواع رسانه های آموزشی

طبقه بندی پیشنهادی ما بر اساس ویژگی های مهم رسانه ها شکل گرفته است در این طبقه بندی رسانه های آموزشی به طور کلی به چهار طبقه :

1.رسانه های دیداری
2. رسانه های شنیداری
3. رسانه های دیداری – شنیداری
4. رسانه های چند حسی

رسانه های آموزشی

رسانه های آموزشی تعداد زیادی از انواع مختلف رسانه ها را پوشش می دهند. رسانه ها به چند دسته اصلی تقسیم می شوند:

  • متن
  • تصویر
  • ویدئو
  • صدا

متن رایج ترین نوع رسانه آموزشی است و شامل کتاب های درسی ، کاربرگ و یادداشت های مکتوب است. یک دفتر خاطرات یک رسانه آموزشی است زیرا دانش آموز را در مورد شیوه زندگی شخصی که آن را نوشته است آموزش می دهد. یک منبع ثانویه، مانند کتاب درسی، برای جمع بندی و توضیح مطالب مفید است.

تصاویر یکی دیگر از نکات رایج رسانه ای است زیرا معمولاً در کتاب های درسی گنجانده شده است. رسانه تصویری همچنین شامل نمودار و چارت است. اینها به دانش آموزان یک مرجع بصری برای موضوع درس می دهند. به طور مشابه، ویدئو برای آن جنبه بصری مفید است. مستندها و فیلم ها بسته به محتوای دوره می توانند رسانه آموزشی باشند.

صدا شامل موسیقی، سخنرانی های ضبط شده و خواندن متن است. صداها، مانند آهنگ های پرندگان یا آتش اسلحه، نیز می توانند در صورت مناسب بودن دوره شامل شوند. موسیقی برای کلاس های موسیقی و همچنین دوره های تاریخ فرهنگی ضروری است. سخنرانی ها به دانش آموزان اجازه می دهد تا احساسات و لحن گوینده را بشنوند.

موسسه تیوان تراز تمام تلاش خود را در راستای پیشرفت افراد و تبلیغ رسانه های آموزشی در حوزه حسابداری و مالیات به کار گرفته است. امید است این نیرو های زبده به بهترین نحو فعالیت خود را به ثمر برسانند.