استخدام چیست؟

استخدام به فرآیند شناسایی ، جذب ، مصاحبه و انتخاب کارکنان اشاره دارد. به عبارت دیگر ، این عمل شامل همه موارد از شناسایی نیاز کارکنان و شرکت تا پر کردن فرم استخدام است.

بسیاری از سازمان ها جذب نیرو را به شرکت های خارجی واگذار می کنند. شرکت ها تقریباً همیشه از طریق تبلیغات ، تابلوهای موقعیت شغلی ، سایت های رسانه های اجتماعی و سایر موارد موقعیت های جدید را جذب می کنند. بسیاری از شرکت ها از نرم افزارهای استخدام برای تأمین نامزدهای اصلی به طور موثر و کارآمد استفاده می کنند. صرف نظر از این ، استخدام معمولاً در رابطه با منابع انسانی یا به عنوان بخشی از آنها کار می کند.

جذب نیرو تیوان تراز

مجموعه تیوان تراز امروزه از جمله شرکت های فعال در حوزه کارآفرینی می باشد، زیرا پس از رشد و پرورش فکری افراد علاقه مند به حوزه های مختلف (مالیاتی، حسابداری، مالی، حسابرسی و .... ) از اشخاص در مجموعه های متفاوت دعوت به همکاری می شود.

لازم به ذکر است که تمام هدف مجموعه تیوان پیشرفت روز افزون جوانان کشور می باشد، بنابراین امکانی برای افرادی که شرایط مالی مناسبی ندارند نیز فراهم گردیده است که تمام هزینه دوره های شرکت کننده بر عهده مجموعه تیوان تراز ناب می باشد و هیچگونه شرط بازگشت وجه نقد وجود ندارد.

آگهی استخدامی